مرور برچسب

آزارواذیت

آزادی اعدامی فراری پس از رضایت شاکی

آزادی اعدامی فراری پس از رضایت شاکی|خبر فوریمردی که ۱۹‌سال قبل به اتهام آزار و اذیت پسر خردسالی غیابی به اعدام در ملأعام محکوم شده بود پس از بازداشت با انکار جرمش و رضایت شاکی از طناب دار نجات یافت. اوایل سال‌۱۳۸۰ بود که مردی در تهران به اداره پلیس رفت و از پسر جوانی به اتهام آزار و اذیت پسر خردسالش شکایت کرد. شاکی در توضیح ماجرا گفت: همراه همسرم و پسر پنج ساله‌ام در خانه‌ای در