مرور برچسب

آرزو

دختران ۳۰ درصد کمتر از پسران «آرزو» می‌کنند|خبر فوری

مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: مطابق با یک نظرسنجی انجام شده، میزان آرزوی دختران نسبت به پسران ۳۰ درصد کمتر و همچنین آرزوی پسران بسیار روشن بوده است.محمود علی‌گو در وبینار "نقش ابعاد کلی سلامت دختران در توسعه پایدار" با محوریت توانمندسازی روانی اجتماعی دختران در توسعه پایدار که به همت جهاد دانشگاهی واحد