مرور برچسب

آذر

سردار سپهر: کرونا از آذر ماه در کشور ما بوده اما از بهمن ماه متوجه شدیم

سردار سپهر: کرونا از آذر ماه در کشور ما بوده اما از بهمن ماه متوجه شدیمجانشین سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه باید حقوق عامه به مردم آموزش داده شود، گفت: چرا از آذر ماه این بیماری در کشور ما بوده و ما از بهمن ماه متوجه شدیم، این حقی است که مردم باید مطالبه‌ کنند. به گزارش ایلنا، سردار سپهر، جانشین سازمان بسیج مستضعفین در اولین جلسه مجمع عالی بسیج حقوقدانان، اظهار کرد: یکی از قشرهایی که در انجام تکالیف بسیج