مرور برچسب

آتش زدن همسر

راز سر به مهر جسد سوخته

5f686c05b5be2_2020-09-21_12-31مرد جوان که به اتهام قتل و آتش زدن جسد زنی میانسال تحت تعقیب بود در حالی با پای خود به اداره پلیس رفت که اتهام قتل را انکار می‌کند. صبح پنجشنبه ۲۹ خرداد، گزارش کشف جسد سوخته زن میانسال در کنار بزرگراه شهید باقری به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام شد. به‌دنبال اعلام این خبر تیم تحقیق راهی محل شده و در بررسی‌ها مشخص شد که از زمان مرگ وی حدود ۴۸ ساعت