مرور رده

فرهنگ و هنر

دراکولا زیر تیغ سانسور؟

انتقاد اخیر از برخی صحنه‌های «دراکولا»، مهران مدیری و دیگر عوامل این سریال را با چالشی جدید مواجه کرده