بهبود شرایط مترو با اجباری کردن استفاده از ماسک

بر اساس مشاهدات عینی بیش از ۹۰ درصد مسافران مترو و ۷۰ درصد مسافران اتوبوس ها این موضوع را رعایت کرده اند.

به گزارش خبرنگار رسا نشر استفاده از ماسک در وسایل حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس و مترو  از روز شنبه سیزده اردیبهشت اجباری شده اس. بر اساس مشاهدات عینی بیش از ۹۰ درصد مسافران مترو و ۷۰ درصد مسافران اتوبوس ها این موضوع را رعایت کرده اند. در متروی تهران، در برخی از ایستگاه ها از ورود افراد بدون ماسک جلوگیری به عمل می آمد. همچنین در اکثر ایستگاه ها امکان خرید ماسک فراهم شده است. اما با این وجود برخی از افراد همچنان به دستور العمل استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی بی اعتنا هستند و بدون ماسک وارد مترو و اتوبوس می شوند.

اگرچه این اولین روز از اجباری شدن استفاده از ماسک در اماکن عمومی است، اما اکثر همشهریان با استفاده از ماسک با این طرح همراه شده اند. امیدواریم با نظارت بیشتر عده معدود افرادی که رعایت مسائل بهداشتی را نمی کنند نیز بالاجبار با ماسک در داخل اتوبوس و مترو حضور داشته باشند تا شهروندان بتوانند با خیال راحت از این وسایل استفاده نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.