امیرحسین ثابتی حجاب را با مواد مخدر مقایسه کرد و گفت: حاکمیت نباید کوتاه بیاید؛ اگر مردم لخت به خیابان بیایند…

ثابتی گفت: حاکمیت وظیفه دارد بایستد اگر کوتاه بیاید و از خط قرمزش عبور کنند، از بقیه خط قرمزها هم عبور می کنند.

امیرحسین ثابتی حجاب را با مواد مخدر مقایسه کرد و گفت: حاکمیت نباید کوتاه بیاید؛ اگر مردم لخت به خیابان بیایند...

امیرحسین ثابتی گفت :مبارزه با بی حجابی را مثل مبارزه با مواد مخدر باید سفت و سخت بگیریم و استثنا هم قائل نشویم.
 امیرحسین ثابتی، مشاور سعید جلیلی و نماینده تهران در مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفت: حجاب یکی دیگر از مولفه های فرهنگی ماست. اگر مردم با این استدلال که کار فرهنگی بکنیم کافی است و وقتی مردم لخت به خیابان آمدند بگویند اه اه چه آدم بدی است و رویشان را برگردانند، نمی شود.
وی افزود: مبارزه با مواد مخدر هم همین است در کشورهایی مثل هلند، اروگوئه و … مواد مخدر آزاد است، حجاب هم آزاد است. اگر اسلام این منطق را پذیرفته که حجاب چیزی است که مردم باید خودشان انتخاب کنند، بقیه چیزها را هم باید آزاد کند، اگر نه باید سفت و سخت بایستد، استثنا هم نداشته باشیم.
ثابتی گفت: حاکمیت وظیفه دارد بایستد اگر کوتاه بیاید و از خط قرمزش عبور کنند، از بقیه خط قرمزها هم عبور می کنند.

نظرات بسته شده است.