صبا آذرپیک زندانی شد/ آذرپیک ۷ شاکی خصوصی دارد

براساس حکم صادره، متهم به جهت بی‌توجهی به مقررات قانونی و حقوق سایر افراد جامعه، نوع جرایم ارتکابی و خسارات ناشی از آن جهت تکمیل کیفر اصلی به ممنوعیت فعالیت در رسانه‌های اجتماعی به مدت دو سال و  انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه رسمی محکوم شده است.

صفورا آذرپیک زندانی شد/ آذرپیک ۷ شاکی خصوصی دارد

در پی قطعی شدن حکم ‌قضایی صفورا (صبا) آذرپیک این فرد جهت اجرای احکام صادره وارد زندان شد.
به گزارش عصر ایران، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: براساس حکم صادره صفورا آذرپیک بابت پنج فقره نشر اکاذیب به تحمل ۲ سال حبس تغزیری و پرداخت جریمه نقدی و اعاده حیثیت از شکات از طریق عذرخواهی از ایشان در یکی از روزنامه‌های رسمی و بابت پنج فقره جرم افترا نسبت به شکات به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است.
صفورا آذرپیک
همچنین این فرد بابت جرم تهدید به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
براساس حکم صادره، متهم به جهت بی‌توجهی به مقررات قانونی و حقوق سایر افراد جامعه، نوع جرایم ارتکابی و خسارات ناشی از آن جهت تکمیل کیفر اصلی به ممنوعیت فعالیت در رسانه‌های اجتماعی به مدت دو سال و  انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه رسمی محکوم شده است.
براساس مفاد پرونده صبا آذرپیک در این پرونده، ۷ شاکی خصوصی دارد.
روند قضایی پرونده دیگر صفورا آذرپیک با ۸ شاکی خصوصی نیز در حال بررسی است و حکم نهایی آن صادر نشده است.

نظرات بسته شده است.