یاشار سلطانی با حکم قطعی زندانی شد

یاشار سلطانی، پس از احضار به دادستانی تهران جهت اجرای حکم قطعی قضایی وارد زندان شد.

یاشار سلطانی با حکم قطعی زندانی شد

یاشار سلطانی روزنامه نگار افشاگر، در پرونده‌ای که ۱۷ شاکی دارد، به اتهام  نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (یازده فقره)، به یک سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شده است
به گزارش مرکز رسانه ای قوه قضائیه، یاشار سلطانی در پرونده‌ای که ۱۷ شاکی دارد، پس از تجدید نظرخواهی و رای نهایی و قطعی دادگاه به اتهام  نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (یازده فقره)، به یک سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
این گزارش حاکی است، یاشار سلطانی لحظاتی پیش، پس از احضار به دادستانی تهران جهت اجرای حکم قطعی قضایی وارد زندان شد.

 

نظرات بسته شده است.