میزان : تشکیل پرونده قضایی برای یک مجری بازیگر / یک روزنامه تذکر گرفت

میزان : تشکیل پرونده قضایی برای یک مجری بازیگر / یک روزنامه تذکر گرفت

در پی انتشار مطلبی در جهت برهم زدن امنیت روانی جامعه، توهین و هتاکی، دادستانی تهران روز گذشته برای یک مجری ، بازیگر پرونده قضایی تشکیل داد.

   دادستانی تهران برای بازیگر هتاک پرونده قضایی تشکیل داد.
   به گزارش میزان، دادستانی تهران برای یک مجری، بازیگر به دلیل توهین و هتاکی پرونده قضایی تشکیل داد و به مدیر مسئول یک روزنامه تذکر داد.
   در پی انتشار مطلبی در جهت برهم زدن امنیت روانی جامعه، توهین و هتاکی، دادستانی تهران روز گذشته برای یک مجری، بازیگر پرونده قضایی تشکیل داد.
   همچنین در پی شیطنت یک روزنامه تذکر لازم به مدیرمسئول ابلاغ شد.

نظرات بسته شده است.