موتورسواران به بالگرد رئیس جمهور رسیدند و این عکس را فرستادند: پیکرها در محل سقوط

موتورسواران به بالگرد رئیس جمهور رسیدند و این عکس را فرستادند: پیکرها در محل سقوط

خبرنگار اعزامی نصر در محل حادثه اولین تصویر جانباختگان را که توسط موتورسواران هیات موتورسواری استان گرفته شده است مخابره کرد.

موتورسواران به بالگرد رئیس جمهور رسیدند و این عکس را فرستادند: پیکرها در محل سقوط

نظرات بسته شده است.