دستبندی برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی هنگام حضور کنار افراد (فیلم)

بلژیکی‌ها دستبندی برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی هنگام حضور افراد کنار همدیگر ابداع کردند. این دستبند بروی دست دو فرد بسته می‌شود، افراد هنگام عبور از و یا قرار گرفتن کنار همدیگر اگر فاصله را رعایت نکرده باشند، دستبند شروع به هشدار دادن می‌کند.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.