دبیر شورای عالی فضای مجازی : مصوبه ممنوعیت استفاده از فیلترشکن ها مخاطب عمومی ندارد/ متن مصوبه چه بود؟

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: قطعا اگر نیاز‌های مردم به این خدمات برطرف شود، دیگر نیازی به استفاده از پالایش شکن‌ها و فیلترشکن‌ها ندارند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی : مصوبه ممنوعیت استفاده از فیلترشکن ها مخاطب عمومی ندارد/ متن مصوبه چه بود؟

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مصوبه مربوط به استفاده از پالایش شکن‌ها مخاطب عمومی ندارد و برداشت‌های صورت گرفته در این باره نادرست است.
به گزارش ایسنا، سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن، دستگاه‌های قید شده در ابتدای ابلاغیه هستند.
وی با بیان اینکه این سند و به طور خاص بند ششم آن که درخصوص ممنوعیت استفاده از پالایش شکن هاست، مخاطب عمومی ندارد، افزود: برداشت‌های صورت گرفته درباره اینکه مخاطب این مصوبه مردم هستند، نادرست است بلکه این مصوبه دستگاه‌ها و تنظیم گران بخشی را ملزم کرده که امکان دسترسی مردم به سکو‌ها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چارچوب قوانین و با ساز و کار‌های جدید فراهم کند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: قطعا اگر نیاز‌های مردم به این خدمات برطرف شود، دیگر نیازی به استفاده از پالایش شکن‌ها و فیلترشکن‌ها ندارند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی یادآور شد: مصوبه سیاستی اخیر در امتداد ابلاغیه سال ۱۳۹۸ است که مجوز‌های قانونی را برای مواردی که راهکار‌های دیگر جوابگو نیستند، فراهم می‌کند.

در مصوبه چه آمده است؟

به گزارش عصر ایران، در ماده ۶ مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده است:  استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع می‌باشد مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می‌باشند. (پالایش شکن=فیلترشکن)

این ماده ، اصطلاحاً “عام” است و هیچ گونه اشاره ای به اختصاص مصوبه به دستگاه ها نشده است.
گفته ایشان نیز مبنی بر این که برداشت های صورت گرفته نادرست است، ریشه در متن نویسی خود اعضای شورا دارد که متنی نوشته اند که کل ملت ایران یک چیز را از آن برداشت کرده اند ولی در ذهن نویسندگان، چیز دیگری بود!
با این حال باید سخنان دبیر شورای عالی فضای مجازی استقبال کرد.

نظرات بسته شده است.