ببینید | به این مسافر بی‌ارتی کرونا اثر نمی‌کند!

مسافر اتوبوس به سوال خبرنگار که چرا ماسک نزدی، این گونه پاسخ داد: کرونا روی من اثری ندارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.