قطعی برق در رشت منجر به مرگ بیماران شد؟

فارس نوشت: مسؤولین حوزه درمان گیلان شیوع شایعات فوت تنی چند از بیماران در بیمارستان قلب حشمت رشت را صراحتاً تکذیب کردند.

 در پی انتشار شایعات بی‌اساس در خصوص فوت چند تن از بیماران در بیمارستان آموزشی، درمانی قلب دکتر حشمت رشت به دلیل قطعی جریان برق، مسؤولین دانشگاه علوم پزشکی گیلان و بیمارستان متبوع، هرگونه مرگ‌ومیر ناشی از بی‌برقی را تکذیب کردند.
اسماعیل نور صالحی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در رشت، ضمن تکذیب این شایعات گفت که هیچ گزارش مبنی بر فوت بیماری که براثر قطعی برق باشد، تاکنون به دانشگاه علوم پزشکی گزارش نشده است.
قطعی برق در رشت منجر به مرگ بیماران شد؟
به گفته وی این شایعات ریشه در اخبار فوت چند بیمار در بیمارستان اهواز طی دو سه روز گذشته داشت که براثر قطعی جریان برق دو تن از بیماران به‌صورت هم‌زمان فوت شدند.
انوش برزگر، رئیس بیمارستان قلب دکتر حشمت رشت نیز طی گفت‌وگویی اظهار کرد که هیچ گزارشی مبنی بر فوت چند تن از بیماران در بیمارستان قلب دکتر حشمت رشت به دلیل قطعی برق تاکنون به دست ما نرسیده و ما نیز با چنین مرگ‌ومیری مواجه نشده‌ایم.
رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه بیمارستان قلب دکتر حشمت رشت، تنها بیمارستان گیلان است که از مزیت جریان برق دوطرفه در زمان تصدی‌گری‌اش بر دانشگاه برخوردار شده، گفته این بیمارستان در صورت قطعی جریان برق ازیک‌طرف، طرف دیگر جریان برق کمتر از هزارم ثانیه وصل می‌شود، مگر اینکه برق استان به‌صورت کلی قطع شود.
به گفته رسول یوسفی، مدیر بیمارستان قلب دکتر حشمت، ساعت دو و ۲۵ دقیقه جریان برق بیمارستان به مدت ۱۰ دقیقه و در ساعت سه به بعد بامداد نیز مجدداً ۱۰ دقیقه قطع‌شده است.
یوسفی گفته طی همین ساعات، بیمار اورژانسی در اتاق عمل نیز حضور داشت که روند درمان بیمار به دلیل موجود بودن ژنراتور و اتصال جریان برق در کسری از ثانیه طی شده و هیچ فوتی ناشی از قطعی برق در بیمارستان حشمت ثبت‌نشده است.
البته مدیر بیمارستان قلب دکتر حشمت گفته که طی هفته گذشته نیز بیمارستان حشمت، قطعی برق را تجربه کرد، اما بنا بر تدابیری اتخاذشده، در بخش‌های حساس بیمارستان ازجمله بخش مراقبت‌های ویژه و سایر بخش‌های درمانی که با حیات بیمار در ارتباط مستقیم باشد، UPS وجود دارد.
یوسفی ادعا کرده که دیروز تا ساعات ۱۶ در بیمارستان حضورداشته و ازآنجاکه به‌صورت متداول بیمارستان را با تماس گرفتن در طول شبانه‌روز کنترل می‌کند، هیچ خبری مبنی بر فوت بیماران براثر قطعی برق دریافت نکرده، البته امکان دارد بیماری به CPR مراجعه کرده باشد و در حین احیا فوت شود که این نوع فوتی به معنای قطعی برق نیست.
هرچند مدیر بیمارستان قلب دکتر حشمت اذعان می‌کند؛ تماسی که سوپر وایزر بیمارستان با اداره برق داشته، مشخص‌شده که مشکل فنی ناشی از قطعی برق بوده و قطعی برق نیز طی دقایقی مرتفع شده است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.