هاشمی رفسنجانی در حال ورزش در سال ۹۴ (عکس)

این عکس در سفر نوروزی سال ۱۳۹۴، آیت الله هاشمی به جزیره کیش گرفته شد.

این عکس در سفر نوروزی سال ۱۳۹۴، آیت الله هاشمی به جزیره کیش گرفته شد.

نظرات بسته شده است.