استاندار تهران صبح امروز از تکیه قدیمی درکه که روز گذشته آتش گرفته بود بازدید کرد.

به گزارش ایسنا، محمد حسین مقیمی، استاندار تهران صبح امروز از حسینیه قدیمی درکه که روز گذشته دچار حریق شد بازدید و با رئیس و اعضای هیئت امنای این حسینیه دیدار کرد.

استاندار تهران در این بازدید دستورات لازم برای نوسازی این تکیه قدیمی را صادر کرد.

منبع: ایسنا