شهادت دستکم ۶ کودک در عملیات تروریستی کرمان/ دو کیف حامل بمب منفجر شد

تصویر هوش مصنوعی از شهادت چند کودک در انفجار تروریستی امروز گلزار شهدای کرمان