وزیر کشور : حادثه کرمان در حال بررسی است و مردم به شایعات توجهی نکنند

پس از تجمع مردم و نیروهای امدادی برای کمک رسانی به حادثه دیدگان انفجار اول، انفجار دوم نیز اتفاق می افتاد.

وزیر کشور : حادثه کرمان در حال بررسی است و مردم به شایعات توجهی نکنند

وزیر کشور : پس از تجمع مردم و نیروهای امدادی برای کمک رسانی به حادثه دیدگان انفجار اول، انفجار دوم نیز اتفاق می افتاد. این جنایت کور علیه مردم و عاشقان قهرمان ملی بود. اقدام تروریستی کرمان پاسخ کوبنده دستگاه های امنیتی و نظامی را در کوتاه ترین زمان به دنبال خواهد داشت.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه