نظرات و شکایات خود از کیفیت نان را در این سامانه ثبت کنید

سامانۀ اشتراک‌گذاری تجربۀ خرید نان رونمایی شد. مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه نظر پس از هربار خرید نان نظرها و‌ شکایات خود را دربارۀ قیمت و‌ کیفیت آن ثبت کنند.

نظرات و شکایات خود از کیفیت نان را در این سامانه ثبت کنید

مردم از امروز می‌توانند پس از هر بار خرید نان، نظرات و‌شکایات خود درباره قیمت و‌کیفیت نان را در سامانه «نظر» به نشانی Nazar.ir ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری میزان، از امروز با رونمایی از سامانه «نظر»؛ بزرگترین سامانه اشتراک گذاری تجربه خرید، مردم می‌توانند پس از هر بار خرید نان، نظرات و‌شکایات خود درباره قیمت و‌ کیفیت نان را ثبت کنند.

این نظرات در پرداخت کمک هزینه و تخصیص آرد یارانه‌ای به نانوایان نقش تعیین کننده‌ای خواهد داشت.

مردمی سازی نظارت بر اجرای طرح هوشمندسازی توزیع یارانه آرد، یکی از مهم‌ترین گام‌های این طرح است که از امروز کلید خورد.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه