زنان مداح برای یک جلسه روضه‌ خانگی چقدر پول دریافت می‌کنند؟

زنگ که زدم گفتن این خانم مداح محله رو نگاه می‌کنه بعد برای روضه‌ خانگی قیمت تعیین می‌کنه.

زنان مداح برای یک جلسه روضه‌ خانگی چقدر پول دریافت می‌کنند؟

اون زمان به من گفتن اگر بالای منطقه پنج باشد به ازای ده شب ۷۰۰ هزار تومان پول دریافت می‌کنه. برای ۲۰ سال پیش خیلی بود. مناطق پایین‌تر پاکت کمتری دریافت می‌کردن. من خیلی از این حرف ناراحت شدم.

انصاف نیوز گزارشی درباره فضای جلسات روضه‌های زنانه دارد. در بخشی از این گزارش به ارقامی که زنان مداح دریافت می‌کنند، اشاره شده است.

انصاف نیوز به نقل از یک زن مداح نوشته است:  این جریان که به شما میگم تقریبا مال بیست سال پیشه. یه خانم خوش‌صدایی رو دیدم که دلم می‌خواست ایشون‌و دعوت کنم. زنگ که زدم گفتن این خانم محله رو نگاه می‌کنه بعد قیمت تعیین می‌کنه.

اون زمان به من گفتن اگر بالای منطقه پنج باشد به ازای ده شب ۷۰۰ هزار تومان پول دریافت می‌کنه. برای ۲۰ سال پیش خیلی بود. مناطق پایین‌تر پاکت کمتری دریافت می‌کردن. من خیلی از این حرف ناراحت شدم.

او از نرخ های جدید متوسط نیز می‌گوید: کسانی مثل من که خیلی برنامه نمی‌روند از ۴۰۰، ۵۰۰ تومان هستند. کسانی که معروف تر هستند پاکت‌های میلیونی دریافت می‌کنند مثلا دخترم می‌گفت فلانی برای یک شب پاکت سه میلیونی می‌گیرد.

نظرات بسته شده است.