جواب مریم کاویانی به کتایون ریاحی

مریم کاویانی در واکنش به استوری کتایون ریاحی یک استوری منتشر کرد.

جواب مریم کاویانی به کتایون ریاحی (عکس)

مریم کاویانی در واکنش به استوری کتایون ریاحی که گفته بود شرافتم اجازه کار در سینما نمی دهد نوشت:

خانم کتایون ریاحی چقدر تاسف انگیز است این همه توهین به همکارانتان

آن زمانی که تحت حمایت و فرصت های داده شده به شما تبدیل به یک چهره هنری شدید شرافتتون کجا بود؟!
مگر غیر از این است که شرافت در ذات وجودی ما نهفته است ؟!

جواب مریم کاویانی به کتایون ریاحی (عکس)

نظرات بسته شده است.