پیام خوشحال‌کننده رونالدو به این دختر ایرانی

رونالدو به مدیران پرسپولیس اعلام کرد اگر بیماری فاطمه حمامی قابل درمان است تمام هزینه‌ها را پرداخت خواهد کرد گفتنی است در روز دیدار النصر و پرسپولیس رونالدو از این دختر دیدار کرد و نقاشی زیبایی از او هدیه گرفت./برنا

پیام خوشحال‌کننده رونالدو به این دختر ایرانی

رونالدو به مدیران پرسپولیس اعلام کرد اگر بیماری فاطمه حمامی قابل درمان است تمام هزینه‌ها را پرداخت خواهد کرد گفتنی است در روز دیدار النصر و پرسپولیس رونالدو از این دختر دیدار کرد و نقاشی زیبایی از او هدیه گرفت./برنا

پیام خوشحال‌کننده رونالدو به این دختر ایرانی

نظرات بسته شده است.