خنده تلخ المیرا شریفی‌مقدم روی آنتن زنده؛ حمله آقای مسئول به انتشاردهنده ویدئوی آزار معلولین در بوشهر!

دفاع المیرا شریفی مقدم از انتشار ویدئو تکان دهنده از آزار معلولین در مرکز نیلوفر آبی بوشهر؛ اگر این فیلم منتشر نمیشد باز هم این اتفاق رخ میداد.

نظرات بسته شده است.