تصاویر لحظه ورود اکبر طبری به زندان اوین

اکبر طبری (امروز ۱۴ مرداد ماه) برای گذراندن حداقل ۱۲ و نیم سال حبس به زندان اوین بازگردانده شد. ۴۵ ماه حبسی که او قبلا متحمل شده بابت عناوین اتهامی دیگری بوده و مجازات دوازده و نیم سال فعلی باید به صورت کامل اجرا شود./میزان

نظرات بسته شده است.