صحبت های رائفی پور در مورد طوسی و ماجرای رئیس ارشاد گیلان (فیلم)

بخشی از صحبت های رائفی پور در مورد طوسی و ماجرای رئیس ارشاد گیلان: چرا شفاف نمی‌کنید؟ ایا صحت دارد یا ندارد؟ در ماجرای آقای طوسی ایا درست بود یا غلط؟ اگر درست بود دو برابر باهاش حساب باید می‌کردید.

صحبت های رائفی پور در مورد طوسی و ماجرای رئیس ارشاد گیلان (فیلم)

بخشی از صحبت های رائفی پور در مورد طوسی و ماجرای رئیس ارشاد گیلان: چرا شفاف نمی‌کنید؟ ایا صحت دارد یا ندارد؟ در ماجرای آقای طوسی ایا درست بود یا غلط؟ اگر درست بود دو برابر باهاش حساب باید می‌کردید.

 

نظرات بسته شده است.