آب ۳۰ هزار خانوار بد مصرف تهران قطع شد

زمان قطع آب این تعداد مشترک حدود ۶ تا هفت ساعت بوده و اگر به رفتار بد مصرف ادامه دهند، زمان قطع آب طولانی‌تر خواهد شد.

آب ۳۰ هزار خانوار بد مصرف تهران قطع شد
معاون امور مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: تاکنون و از ابتدای طرح برخورد با مشترکان بد مصرف، آب ۳۰ هزار خانوار به طور موقت قطع شد.

«سید رسول باقری» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: زمان قطع آب این تعداد مشترک حدود ۶ تا هفت ساعت بوده و اگر به رفتار بد مصرف ادامه دهند، زمان قطع آب طولانی‌تر خواهد شد.
وی ادامه‌داد: مقایسه سه‌ماهه ابتدایی امسال با مدت مشابه پارسال نشان می‌دهد میزان مصرف مشترکان خانگی ۶ درصد کاهش‌ یافته است.

معاون امور مشترکان آبفای استان تهران خاطرنشان‌کرد: به‌این‌ترتیب یک خانوار که در سه ماه ابتدایی سال گذشته به میزان ۱۶.۴ در ماه مصرف داشت، در سه ماه ابتدایی امسال به ۱۵.۴ مترمکعب کاهش مصرف داشته است.

وی درباره طبقات مصرف گفت: مصرف‌کنندگان تا الگو که ۱۴ مترمکعب در ماه است، به‌عنوان مشترک خوش مصرف شناخته می‌شوند.

باقری اضافه‌کرد: مشترکانی که بین ۱۴ تا ۲۸ مترمکعب در ماه مصرف دارند، پرمصرف و آنهایی که بیش از ۲۸ مترمکعب در ماه مصرف آب دارند، به‌عنوان بد مصرف طبقه بندی می‌شوند.

معاون امور مشترکان آبفای استان تهران بیان‌ داشت: در سه‌ماهه ابتدایی امسال مشترکان زیر الگو ۱۱ درصد رشد کرده‌اند و از میزان مشترکان پرمصرف هم هشت درصد کاسته شده است.

وی افزود: همچنین از تعداد مشترکان بد مصرف کاسته شده است.

وی خاطرنشان کرد: امسال ۵۰ درصد مشترکان آب و فاضلاب استان تهران خوش مصرف، ۴۸ درصد پرمصرف و تنها ۲ درصد بد مصرف هستند.

معاون امور مشترکان آبفای استان تهران گفت: امسال در کل ۴ درصد از میزان مصرف آب تهران کاهش‌یافته است.

نظرات بسته شده است.