حادثه آتش سوزی در مجتمع صنعتی خلیج فارس

حادثه آتش سوزی در مجتمع صنعتی خلیج فارس

حادثه آتش سوزی در مجتمع صنعتی خلیج فارس

توضیحات سید علیرضا حسینی، معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی هرمزگان پیرامون حادثه آتش سوزی در مجتمع صنعتی خلیج فارس در محل حادثه

نظرات بسته شده است.