زیاده عرضی نیست! شخصیت داشته باشید و دست از سر اینترنت بردارید

اگر دین دارید و به لحظه مرگ و  قبر و قیامت و این که باید پاسخگوی تک تک کارهایتان باشید ایمان دارید و اگر باور دارید که خدا، اگر از حق خودش هم بگذرد از حق الناس نمی گذرد، این قدر در ارتباطات اینترنتی این دهها میلیون انسانی که در ایران زندگی می کنند، اخلال نکنید.

شخصیت داشته باشید و دست از سر اینترنت بردارید

 اینترنت ایران را دارند مدام دستکاری می کنند و ایرانی ها، حتی در دسترسی متعارف به این فضا هم باید حسرت ۸ میلیارد نفر دیگری را بکشند که در خارج از این جغرافیا زندگی می کنند!

یک بار آقای رئیسی – البته در دوران تبلیغات انتخاباتی که نیاز به رأی داشت – گفت (و به درستی هم گفت) که الان اینترنت محل کسب و کار و معیشت و معاش مردم شده است و کسی نباید در آن اخلال ایجاد کند.

آهای آنهایی که هر روز یک ادا و اصول تازه بر سر اینترنت در می آورید و رسماً مردم آزاری می کنید!
اگر دین دارید و به لحظه مرگ و  قبر و قیامت و این که باید پاسخگوی تک تک کارهایتان باشید ایمان دارید و اگر باور دارید که خدا، اگر از حق خودش هم بگذرد از حق الناس نمی گذرد، این قدر در ارتباطات اینترنتی این دهها میلیون انسانی که در ایران زندگی می کنند، اخلال نکنید؛ هر دستکاری شما در این شبکه به کاهش درآمد و کوچک شدن سفره میلیون ها نفر ترجمه عملی می شود که نام دیگرش می شود “نان بُری” .

اگر هم دین ندارید، لااقل شخصیت داشته باشید و نان مردم را نبرید.

عصر ایران

نظرات بسته شده است.