مهاجرانی: لکه ننگ تاریخی برای مجلس ثبت شد (تصویر)

مهاجرانی در توییتر نوشت: تصمیم هیات نظارت بر نمایندگان درباره منع نماینده از نطق، لکه ننگ تاریخی برای مجلس است.

مهاجرانی: لکه ننگ تاریخی برای مجلس ثبت شد (تصویر)

مهاجرانی در توییتر نوشت: تصمیم هیات نظارت بر نمایندگان درباره منع نماینده از نطق، لکه ننگ تاریخی برای مجلس است.

مهاجرانی: لکه ننگ تاریخی برای مجلس ثبت شد (تصویر)

نظرات بسته شده است.