اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه جهان صنعت

در این گزارش روزنامه جهان صنعت مدعی شد برخی افراد برای دریافت پول بیشتر اعضای بدن خود را در خارج از کشور به فروش می‌رسانند.

اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه جهان صنعت

دادستانی تهران علیه روزنامه جهان صنعت اعلام جرم کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، هفته گذشته روزنامه جهان صنعت با انتشار گزارشی ادعاهایی عجیب را در رابطه با افزایش فروش اعضای بدن در کشور مطرح کرد و در این گزارش مدعی شد برخی افراد برای دریافت پول بیشتر اعضای بدن خود را در خارج از کشور به فروش می‌رسانند.
در پی درج مطلب مورد اشاره، مدیر مسئول روزنامه جهت پاسخگویی و ارائه مستندات لازم در خصوص ادعاهای مطرح شده در این گزارش به دادستانی تهران احضار شد.
پس از ارائه مهلت لازم برای ارائه مستندات، مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت نتواست، ادله و مدارک مورد نیاز برای اثبات ادعاهای مطرح شده در گزارش مورد اشاره به مرجع قضایی ارائه کند.
در پی عدم ارائه مستندات از سوی مدیرعامل روزنامه جهان صنعت، دادستانی تهران، علیه این روزنامه اعلام جرم کرد.
پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و در حال رسیدگی است.

نظرات بسته شده است.