«استعفای تلگرامی» گنجی، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت

استعفای تلگرامی عبدالله گنجی: اجازه ‌فرمایید تا زمانی که می‌نویسم عضویتی در شورای اطلاع رسانی دولت نداشته باشم.

«استعفای تلگرامی» گنجی، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت

عبدالله گنجی در کانال تلگرام خود یادداشت استعفا از شورای اطلاع‌رسانی دولت را منتشر کرد.

عبدالله گنجی عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت در کانال تلگرامی خود نوشت:

برادر گرامی جناب آقای دکتر خلجی رئیس محترم شورای اطلاع‌رسانی دولت
‌با سلام ‌با احترام، ضمن تشکر از اعتماد جنابعالی و دولت محترم به اینجانب، خوش ندارم این انتصاب/انتساب از یک سو برای دولت محترم هزینه ایجاد کند و از سوی دیگر خود نیز گرفتار محافظه کاری شوم. بنابراین اجازه ‌فرمایید تا زمانی که می‌نویسم عضویتی در شورای اطلاع رسانی دولت نداشته باشم و همچون گذشته سربازی کوچک در عرصه عمومی و در معرکه جنگ همه‌جانبه باشم / با سپاس

«استعفای تلگرامی» گنجی، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت

نظرات بسته شده است.