دادستان استان گلستان: آمران به معروف باید در همه پاساژ‌ها مستقر شوند

اگر از ضابطان قضایی گزارشی بیاید که در پاساژی بی حجابی هست و تذکر دادیم و عمل نکردند، برای پلمب آن مرکز خرید، به هیچ عنوان تردید نمی‌کنیم.

دادستان استان گلستان: آمران به معروف باید در همه پاساژ‌ها مستقر شوند

محمود اسپانلو دادستان مرکز استان در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم گلستان گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، آمران به معروف را باید در همه پاساژ‌ها و مراکز خرید مستقر کند.

اسپانلو افزود: اصناف هم باید یک نفر را در کنار آمران به معروف برای برخورد با بی حجاب‌ها در مراکز خرید مستقر کند و اگر نمی‌توانند برخورد کنند به ما گزارش دهند تا دستور پلمب صادر کنیم.

دادستان مرکز استان گفت: اگر از ضابطان قضایی گزارشی بیاید که در پاساژی بی حجابی هست و تذکر دادیم و عمل نکردند، برای پلمب آن مرکز خرید، به هیچ عنوان تردید نمی‌کنیم.

اسپانلو، خطاب به آمران به معروف هم گفت: به عنوان دادستان تکلیف دارم از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنم و در کنار آن‌ها برای برخورد با پدیده بی حجابی ایستاده ایم.

دادستان خطاب به مدیران هم گفت: اگر گزارش مستندی به دست ما برسد که مسئولی در حوزه حجاب، مسئولیتی داشته، اما به وظیفه خود عمل نکرده باشد، قطعا برخورد می‌کنم.

اسپانلو ادامه داد: در موضوع حجاب حتی کار‌های سلبی و برخورد قضایی هم ماهیت فرهنگی دارد.

وی با تاکید بر مداومت و استمرار اقدامات در حوزه حجاب گفت: جبهه دشمن سال‌ها کار کرده تا به اینجا رسیده است و نباید انتظار داشته باشیم یکی دو روزه کار را جمع کنیم و نیاز به کار فرهنگی مستمر در کنار اقدامات سلبی دارد.

نظرات بسته شده است.