نظر آیت الله دوستی زنجانی درباره امر به معروف با سطل ماست

باید طوری رفتار کنیم که کیان اسلام و آبروی اسلام حفظ شود. مخصوصا  در این زمانه که عده‌ای مدام بهانه تراشی می‌کنند و در صدد وارد کردن ایراد به اسلام هستند.

آیت الله دوستی زنجانی:

آیت الله دوستی زنجانی در خصوص مسائل اخیر پیرامون حجاب و بی حجابی و نحوه امربه معروف آن به چند سوال پاسخ دقیق و روشن داده اند که متن کامل آن را در ادامه می خوانید:

۱. نظر حضرتعالی در خصوص برخوردهای تند با افراد بی حجاب تحت نام امر به معروف و نهی از منکر که موجب تشدید دو قطبی در جامعه می شود چیست؟

امر به معروف باید با شرایط خودش انجام بشود. کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند باید اهلیت داشته باشند و باید بدانند که امر به معروف تاثیر خواهد داشت و اگر بدانند که تاثیر نخواهد گذاشت، دیگر وظیفه‌ای ندارند.

گذشته‌ از همه‌این‌ها و از همه مهم‌تر، امر به معروف و نهی از منکر باید به‌گونه‌ای باشد که چهره دین و اسلام را مشوه نکند.

هر حکمی و هر عملی که می‌کنیم این قید را دارد که چهره اسلام بد معرفی نشود. حفظ کیان اسلام واجب است.

حتی شنیدم که در زمان مرحوم آیت‌الله‌ العظمی  بروجردی. نماینده ایشان در خارج آز کشور هنگام دید و بازدید با افراد و در مجامع از دست دادن به خانم‌ها خودداری می‌کرد. در حالیکه زنان خارجی کار او را توهین به خود می‌دانستند و ناراحت می‌شدند و این کار به نام اسلام تمام می‌شد.

وقتی خبر به آقای بروجروی رسیده بود فرموده بودند؛ این کار شما برای وجهه من‌هم بد بوده است نباید کاری می‌کردید که به چهره من خدشه وارد می‌شد زیرا آنان شما را نماینده من و من را نماینده اسلام می‌دانند و لذا این رفتار شما را به حساب اسلام می‌گذارند

۲. تبعات اتفاقاتی مانند ریختن سطل ماست روی سر دو خانم بی حجاب چیست؟

به طور کلی هر چیزی که موجب مشوه شدن چهره اسلام بشود ضرری را به دین می‌زند که هیچ کاری آن را جبران نخواهد کرد.

باید این جهات را ملاحظه کنند که از هر عملی ولو به عنوان اولی، جایز یا واجب است ولی چون به عنوان ثانوی هتک اسلام می‌شود پرهیز کنند

بنابراین باید طوری رفتار کنیم که کیان اسلام و آبروی اسلام حفظ شود. مخصوصا  در این زمانه که عده‌ای مدام بهانه تراشی می‌کنند و در صدد وارد کردن ایراد به اسلام هستند.

۴.جامعه مومن و متدین در قبال چنین حرکاتی چه موضعی باید بگیرد؟

امر به معروف و نهی از منکر را با حفظ شرایطی که دارد انجام بدهند.و شرایط  امر به معروف حتما باید رعایت شود.

۵. نقش حوزه و روحانیت در موضوع حجاب چیست؟  
نقش ایشان بیان احکام است به‌طوری که عامه مردم به حرمت یا وجوب یک عملی پی‌ببرند.
باید با منطق درست و استدلال ‌‌های مردم فهم،  احکام را بیان کنند.

۶. با کسانی که به نام امر به معروف و نهی از منکر موجب وهن دین و اسلام می‌شوند چگونه باید برخورد کرد. 

باید از این‌ها جلوگیری شود باید جلوی رفتار زننده آنها گرفته شود.

باید احکام و شرایط امر به معروف و نهی از منکر برای آمران به معروف و ناهیان از منکر تبیین شود. برای آن‌ها کلاس گذاشته و به آن‌ها آموزش داده شود بعد به ان‌ها اجازه امر به معروف داده شود.

۷. اگر آمر به معروف و ناهی از منکر پای خود را از حد لسانی و تذکر زبانی فراتر بگذارد و به افراد آسیب وارد کند چه حکمی دارد.

در این صورت مجرم است و باید با او برخورد شود.

نظرات بسته شده است.