چهره متفاوت صبا راد در کنسرت آرمین زارعی

تصویری از صبا راد با چهره ای بسیار متفاوت و تغییر کرده در کنسرت آرمین تویی اف ام منتشر شد.

چهره تغییر یافته «خانم مجری معروف» در کنسرت آرمین تویی اف (عکس)

صبا راد مجری معروف به خانه برمی گردیم با چهره ای بسیار تغییر کرده و عمل شده در کنسرت آرمین زارعی منتشر شد.

چهره تغییر یافته «خانم مجری معروف» در کنسرت آرمین تویی اف

نظرات بسته شده است.