شیشه‌های محافظ آرامگاه حافظ بر اثر ازدحام جمعیت حاضر در آیین تحویل سال، شکست

به دلیل ازدحام جمعیت در جشن نوروزی در آرامگاه حافظ، شیشه‌های محافظ سنگ مزار آرامگاه شکسته و تعدادی از شهروندان آسیب دیدند.

شیشه‌های محافظ آرامگاه حافظ بر اثر ازدحام جمعیت حاضر در آیین تحویل سال، شکست

این مراسم منجر به شکسته شدن شیشه‌های محافظ سنگ مزار آرامگاه حافظ بر اثر ازدحام جمعیت و صدمه دیدن تعدادی از شهروندان گردید.

ازدحام جمعیت در برگزاری مراسم نوروزی در آرامگاه حافظ، منجر به شکسته شدن شیشه‌های محافظ سنگ مزار آرامگاه و صدمه دیدن تعدادی از شهروندان شد.
به گزارش ایسنا، شهروندان شیرازی و میهمانان نوروزی، جشن تحویل سال نو را سحرگاه ۱ فروردین‌ماه بر سر مزار حضرت شمس‌الدین محمدحافظ شیرازی، برگزار کردند و با تفالی بر دیوان خواجه، سال ۱۴۰۲ را با امید به روزهای روشن، آغاز کردند.
این مراسم منجر به شکسته شدن شیشه‌های محافظ سنگ مزار آرامگاه حافظ بر اثر ازدحام جمعیت و صدمه دیدن تعدادی از شهروندان گردید.

نظرات بسته شده است.