نوروز بر همگان مبارک

دعا می کنیم که روزهای خوب و خوشی در انتظارمان باشد. فقر و تنگدستی از دیارمان برود. آزادی، عدالت و رفاه تنها در حد شعار باقی نماند و مردم مظلوم این دیار، پس از سالها طعم آرامش و خوشبختی را بچشند. الهی آمین

نوروز 1402 مبارک

گرچه سالی که گذشت، بر وفق مرادمان نبود؛ داغ فراوان دیدیم و غمهای بیشمار،آرزوهایمان بر باد رفت و رویاهایمان بدل به حسرت، و گردش ایام به کاممان نبود از کمبودها و گرانی ها و نا امیدی ها …
اما روزهای اولین سال قرن جدید، با تمام بدی هایش سپری شد و گذشت هرچه که بود.
ما به امید زنده ایم و آرزو می کنیم دراین سال نو، همزمان با عطر دل انگیز بهار، خاطرات تلخِ سالی که گذشت، از یادهامان برود، دعا می کنیم که روزهای خوب و خوشی در انتظارمان باشد. فقر و تنگدستی از دیارمان برود. آزادی، عدالت و رفاه تنها در حد شعار باقی نماند و مردم مظلوم این دیار، پس از سالها طعم آرامش و خوشبختی را بچشند. الهی آمین

هموطن نوروز بر تو مبارک باد و این سال بِه ز سال قبل …

 

شبنم حاجی اسفندیاری

مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر

نظرات بسته شده است.