آزادی دکتر فرهاد میثمی

دکتر فرهاد میثمی مرداد سال ۹۷ بازداشت شده بود و با گذراندن دوران محکومیتش از زندان آزاد شد.

فرهاد میثمی آزاد شد

شرق نوشت: فرهاد میثمی پزشک و مترجم از زندان آزاد شد. دکتر میثمی مرداد سال ۹۷ بازداشت شده بود و با گذراندن دوران محکومیتش از زندان آزاد شد.
طی روزهای گذشته تصاویر منتشر شده از دکثر میثمی و تغییر وضعیت فیزیکی وی به دلیل اعتصاب غذا در زندانُ در شبکه های اجتماعی واکنش های فراوانی را به همراه داشته است.

نظرات بسته شده است.