ترانه علیدوستی پس از آزادی / در میان هنرمندان (عکس)

با پذیرش وثیقه، ترانه علیدوستی از زندان اوین آزاد شد.

ترانه علیدوستی پس از آزادی / در میان هنرمندان (عکس)

ترانه علیدوستی از زندان آزاد شد.

ترانه علیدوستی پس از آزادی از زندان اوین (عکس)

ترانه علیدوستی پس از آزادی (عکس)

نظرات بسته شده است.