رئیسی: رئیس جدید بانک مرکزی از همفکری و مشورت همه افراد صاحب‌نظر استفاده کند

رئیس جمهوری بر هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت، نسبت به اجرای دقیق سیاست‌های اقتصادی جهت ثبات نرخ ارز، کاهش تورم و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها تأکید کرد.

رئیسی: رئیس جدید بانک مرکزی از همفکری و مشورت همه افراد صاحب‌نظر استفاده کند

همزمان با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، رئیسی رئیس جمهور بر ضرورت هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت برای ثبات نرخ ارز و تورم تأکید کرد.

به گزارش تسنیم، جلسه امروز هیات دولت درحالی برگزار شد که اعضای کابینه به رئیس کل جدید بانک مرکزی رأی اعتماد دادند.

رئیسی در جلسه هیات دولت، تأکید کرد: رئیس کل جدید بانک مرکزی از همفکری و مشورت همه افراد صاحب‌نظر استفاده کند.

او همچنین گفت: سیاست‌های هماهنگ و اقدامات منسجم دولت با همراهی همه دستگاه‌ها، کمک نخبگان اقتصادی و همراهی مردم فهیم کشورمان همچون گذشته به ناکامی توطئه های دشمنان منجر خواهد شد.

رئیس جمهوری بر هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت، نسبت به اجرای دقیق سیاست‌های اقتصادی جهت ثبات نرخ ارز، کاهش تورم و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها تأکید کرد.

نظرات بسته شده است.