اعتصاب دانشجویان پسر دانشگاه هرات در اعتراض به ممنوعیت تحصیل دختران

دانشجویان پسر دانشگاه هرات با انتشار بیانیه ای با تاکید بر حق همگانی تحصیلات، اعلام کردند تا زمانی که دختران از این حق برخوردار نشوند، در کلاس ها حاضر نخواهند شد.

اعتصاب دانشجویان پسر دانشگاه هرات در اعتراض به ممنوعیت تحصیل دختران

در همین زمینه

دانشجویان پسر دانشگاه هرات در اعتراض به ممنوعیت تحصیل دختران اعتصاب کردند.
به گزارش عصرایران، در پی تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل دختران، دانشجویان پسر دانشگاه هرات با انتشار بیانیه ای با تاکید بر حق همگانی تحصیلات، اعلام کردند تا زمانی که دختران از این حق برخوردار نشوند، در کلاس ها حاضر نخواهند شد.
اعتصاب دانشجویان پسر دانشگاه هرات در اعتراض به ممنوعیت تحصیل دختران

نظرات بسته شده است.