رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس: گزارش حادثه فوت مهسا امینی تا سه‌شنبه در کمیسیون نهایی می‌شود

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: پس از جمع بندی همه متون و گزارش‌های وارده، تا سه شنبه گزارش نهایی تدوین می‌شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس: گزارش حادثه فوت مهسا امینی تا سه‌شنبه در کمیسیون نهایی می‌شود

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: گزارش کمیسیون از بررسی ابعاد حادثه فوت مهسا امینی تا سه‌شنبه نهایی می‌شود.
به گزارش ایرنا، محمد صالح جوکار روز شنبه در گفت وگویی، با بیان این خبر گفت: کمیسیون ابعاد مختلف این حادثه را با استماع گزارش نهادهای مختلف و بررسی گزارش‌های کتبی همه بخش‌های ذی ربط مورد بررسی قرار داده همچنین کمیسیون طی مکاتبه‌ای رسمی  با پزشکی قانونی گزارش این سازمان را  در این خصوص  خواسته است و پس از وصول  این گزارش نیز به صورت کامل در کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: پس از جمع بندی همه متون و گزارش‌های وارده، تا سه شنبه گزارش نهایی تدوین می‌شود.

پس از وقوع حادثه برای مهسا امینی با دستور رئیس مجلس کمیته‌ای در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس برای پیگیری ابعاد این موضوع با فوریت تشکیل شد.

نظرات بسته شده است.