روایت مدیرعامل خبرگزاری دولت از دلیل برگزار نشدن مصاحبه «سی ان ان » با رئیسی

مدیرعامل خبرگزاری ایرنا از دلیل برگزار نشدن مصاحبه CNN با رئیس‌جمهور گفت.

 روایت مدیرعامل خبرگزاری دولت از دلیل برگزار نشدن مصاحبه «سی ان ان » با رئیسی

علی نادری ، مدیرعامل خبرگزاری ایرنا نوشت :

خانم امانپور از شبکه سی ان ان قصد مصاحبه با رییس جمهور را داشت اما به علت نپذیرفتن پروتکل که تعیین آن منطقا حق میزبان است موفق به انجام این کار نشد.

 روایت مدیرعامل خبرگزاری دولت از دلیل برگزار نشدن مصاحبه «سی ان ان » با رئیسی

نظرات بسته شده است.