تکذیب عزل رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران

مرکز اطلاع‌رسانی رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد، در روزهای اخیر شاهد حجم گسترده‌ای از فضاسازی معاندان و  افراد فرصت طلب در فضای‌مجازی برای برهم زدن امنیت و آرامش روانی جامعه هستیم.

تکذیب عزل رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران

مرکز اطلاع‌رسانی رسانی پلیس تهران طی اطلاعیه‌ای عزل سرهنگ میرزایی از ریاست پلیس امنیت اخلاقی را تکذیب کرد.
به گزارش تسنیم؛ مرکز اطلاع‌رسانی رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد، در روزهای اخیر شاهد حجم گسترده‌ای از فضاسازی معاندان و  افراد فرصت طلب در فضای‌مجازی برای برهم زدن امنیت و آرامش روانی جامعه هستیم.
لذا اعلام خبر جابه‌جایی یا عزل سرهنگ میرزایی در پلیس امنیت عمومی واقعیت ندارد.

نظرات بسته شده است.