دغدغه رئیس قوه قضائیه در خصوص زندانی شدن دختر و پسر جوان

رئیس قوه قضائیه گفت : زندان زندگی اجتماعی دختر یا پسر جوانی که زندان می‌رود را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اینکه برای افراد در زندان چه اتفاقی می‌افتد دغدغه ماست.

نظرات بسته شده است.