جریمه ۳۸۰ میلیارد تومانی یک شرکت تولید ماکارونی به علت گرانفروشی

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به سیاست های تنظیم بازار دولت سازمان تعزیرات حکومتی مصمم است با اشخاصی که از وضعیت موجود سو استفاده می کنند مقابله نماید و قطعا در این مسیر مماشات یا مسامحه نخواهد داشت.

, جریمه ۳۸۰ میلیارد تومانی یک شرکت تولید ماکارونی به علت گرانفروشی, رسا نشر - خبر روز

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه شدن یک شرکت تولید ماکارونی به پرداخت بیش از ۳۸۰ میلیارد تومان به علت گران فروشی خبر داد.
به گزارش فارس،  احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: بعد از وصول گزارش تخلف یک شرکت بزرگ تولید ماکارونی در استان البرز با عنوان گرانفروشی ، شعبه تعزیرات حکومتی به صورت ویژه وارد رسیدگی شد.
به گفته وی بررسی ها حاکی از این بود که شرکت موصوف به صورت گسترده اقدام به گرانفروشی کرده است.
اصانلو افزود: امروز رای بدوی محکومیت شرکت موصوف به پرداخت جریمه به میزان سه میلیون و هشتصدو شصت و هفت میلیارد ریال معادل سیصد و هشتاد و شش میلیارد و هفت صد میلیون تومان صادر شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به سیاست های تنظیم بازار دولت سازمان تعزیرات حکومتی مصمم است با اشخاصی که از وضعیت موجود سو استفاده می کنند مقابله نماید و قطعا در این مسیر مماشات یا مسامحه نخواهد داشت.

نظرات بسته شده است.