تتلو را کُشتند و دفنش کردند

نه من که چیزی از موسیقی نمی دانم، به گفته اهالی فن امیر تتلو سرمایه ای بود که از دست رفت.

مهدی بذرافکن
تتلو را کُشتند و دفنش کردند

تتلو هم ترانه می گوید. هم آهنگ می سازد و تنظیم هم می کند این سه کار را اتفاقا خوب هم انجام می دهد و این یعنی او یک جوان مستعد در حوزه موسیقی بود و شاید هنوز هم باشد.

معتقدم امیر تتلو را می شد همان زمان که بر روی ناو ارتش درباره انرژی هسته ای خواند و بعدش حتی اخبار بیست و سی با او مصاحبه کرد، دستش گرفت و به راه آورد.

می شد همان وقت مجوز دارش کرد. خودش هم گرا داده بود. چراغ سبز نشان داده بود و بارها آشکارا گفت مجوز بدهید دیگر دنبال برخی کارهایم که شما دوست ندارید نمی روم.

اما متاسفانه کج اندیشی عده ای باعث شده تا یک جوان مستعد -مثل هزاران جوان مستعد در زمینه های مختلف- از کشور خارج شود و به سمت و سوی مبتذل ترین موسیقی گرایش یابد.

برخی مسوولین چه هنری دارند که نتوانستند یکی مثل تتلو و هزارن نفر مثل امیر تتلو را همین جا نگه دارند و در مسیر صحیح هدایت کنند.

حالا امیر تتلو کجاست؟ در کنسرت هایش چه خبر است؟چه ترانه هایی می خواند؟ چه کارهای سخیفی انجام می دهد؟ چه آبروریزی هایی می کند وقتی سر صحنه کنسرت و برایر چشم هزاران نفر مواد مخدر مصرف می کند و…

بعضی ها در بی هنری چقدر هنرمندند که نه تنها نمی توانند جوانانی مثل امیر تتلو را در مسیری مناسب رهنمون کنند بلکه آنان را فراری هم می دهند و به قول معروف برای نظام هزینه های گزافی ایجاد می کنند.

گناه آنان حتما از گناهان احتمالی امیر تتلو بیشتر است چون مسببش بودند،نبودند؟

منبع خبر آنلاین
از طريق مهدی بذرافکن
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.