دادستان کل کشور: مهم فیلترِ تلگرام بود

وزیران دولت حسن روحانی همگی با فیلترکردن تلگرام مخالف بودند. وزیران دولت روحانی مخالف بودند یا در جلسات کارگروه تعیین مصادیق شرکت نکردند و یا اگر نماینده فرستادند، به آنها گفته بودند به موضوع رای ندهند.

دادستان کل کشور در خصوص فیلترینگ تلگرام در دولت روحانی توضیح داد.
وی گفت: اصلا مهم نیست که قاضی فیلترکننده تلگرام چه عاقبتی داشت، مهم این بود که تلگرام فیلتر شد

وزیران دولت حسن روحانی همگی با فیلترکردن تلگرام مخالف بودند. وزیران دولت روحانی مخالف بودند یا در جلسات کارگروه تعیین مصادیق شرکت نکردند و یا اگر نماینده فرستادند، به آنها گفته بودند به موضوع رای ندهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.