واکنش همتی به سخنان مقامات دولتی در خصوص عدم استقراض از بانک مرکزی

رییس کل اسبق بانک مرکزی به اظهارات مقامات دولتی در خصوص عدم استقراض از بانک مرکزی واکنش نشان داد.

واکنش همتی به سخنان مقامات دولتی در خصوص عدم استقراض از بانک مرکزی

عبدالناصرهمتی در توییتی در صفحه شخصی خود تاکید کرد: اعلام شد که از شهریورماه هیچگونه اسقراضی از بانک مرکزی نبوده است.

او ادامه داد: خوب است بدانیم تامین کسری از طریق فشار به بانکها وصندوق های آنها نیز منجر به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی می شود،که شده است.نتیجه، استقراض غیر مستقیم و بسط پایه پولی است.

وی تاکید کرد: آمارهای پولی پایان مهرماه مشخص می کند!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.