شیوه‌نامه اجرای تسریع واکسیناسیون دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال ابلاغ شد

معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش شیوه‌نامه اجرایی تسریع روند اجرای واکسیناسیون دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال را به استان‌ها ابلاغ کرد.

شیوه‌نامه اجرای تسریع واکسیناسیون دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال ابلاغ شد

بر اساس این ابلاغیه جلسه هماهنگی کمیته استانی در شهرستان ها و همچنین کمیته متناظر شهرستان برای شروع فرآیند اجرایی و هماهنگی‌های عملیاتی در اسرع وقت تشکیل شودو در صورت نیاز دانشگاه علوم پزشکی نسبت به ایجاد پایگاه واکسیناسیون دانش آموزی، آموزش و پرورش مدارس خود را برای این مهم تعیین خواهد کرد،تأمین پایگاه واکسیناسیون نیروهای اجرایی ثبات حفاظتی مدیر پایگاه ها و تجهیزات به عهده ادارات آموزش و پرورش خواهد بود .

براین اساس ،تامین واکسن ناظر فنی واکسیناتور و تجهیزات تزریق واکسن موارد مصرف و خدمات درمانی سرپایی در پایگاه تعیین شده به عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود .

دانشگاه علوم پزشکی هماهنگی لازم را برای دردسترس بودن تیم اورژانس و پزشک قبل از شروع اجرای واکسیناسیون توسط مرکز بهداشت شهرستان به عمل خواهد آورد.

براساس این شیوه نامه اجرایی  لازم است کلیه افرادی که در این کارگاه به ارائه خدمات واکسیناسیون مبادرت می نمایند به طور کامل واکسینه شده باشند و حداقل دو هفته از تزریق واکسن نوبت دوم آنها گذشته باشد .

فراخوان و نوبت دهی دانش آموزان داوطلب جهت واکسیناسیون در مرکز تجمیعی توسط ادارات آموزش و پرورش انجام خواهد شد و بهتر آن است که نوبت دهی در قالب کلاسی صورت گیرد.

براین اساس ، چنانچه زمان نوبت تزریق واکسن دانش آموزان با زمان کلاس آنها همزمان باشد مدرسه موظف است برای برگزاری کلاس جبرانی پیش‌بینی لازم را انجام دهد برنامه ریزی باید به نحوی انجام شود که بعد از واکسیناسیون دانش‌آموزان چنانچه اولیای دانش‌آموزان دوره اول واکسن خود را نزده باشند و تمایل دارند در این پایگاهها واکسینه شوند خدمات واکسیناسیون در همان پایگاه به آنها نیز ارائه شود و از ازدحام پیشگیری شود .

گزارش روزانه تعداد واکسن تزریق شده به دانش آموزان به تفکیک شهرستان در پایان هر روز از دانشگاه علوم پزشکی است و حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد به دفتر سلامت و تندرستی این معاونت ارسال شود.

 

منبع: ایرنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.